DEĞERLERİMİZ

Çocuklara kendilerini ifade etme ve dünyayı değerlendirme özgürlüğü tanıyarak birerbir içinde bulundukları öğrenme sürecinin yansımasını ve kendi deneyim ve çıkarımları ile gelişmelerine destek oluyoruz.

“Bana söylersen, unuturum; bana gösterirsen, hatırlarım; ama kendim yaparsam ve içinde olursam, öğrenirim” Sözünü felsefesi olarak benimsemiş "Greenwood", deneyimsel eğitim ile çocukların birebir içinde bulunduğu öğrenme sürecinin yansımasına odaklanır, bilginin artmasına, yetenek geliştirmeye ve değerleri aydınlatmaya olanak sağlar.

Programlarımızda, doğa ve spor ile deneyimsel öğrenme süreci boyunca bireylerin karşılaşacağı gerçek aktiviteler, maceralar, riskler, başarılar ve başarısızlıklar, onların gerçek sonuçlar elde etmesine, birçok noktada kendi çıkarımlarını yapmalarına olanak sağlayacak ve bilgilerin gerçek yollarla öğrenilmesini etkin kılacaktır.

Biliyoruz ki;
*Çocuğun gelişiminde birçok probleme sebep olan mevcut pedagojik, toplumsal ve kültürel tutum,davranış ve inançların çocuk üzerinde yıpratıcı etkisi engellenmelidir.
*Çocuklar için aktivitelere katılmak, hata yapmak ve sonra kendi hatalarını düzeltmek önemlidir.
*Derinlemesine düşünme, eleştiri yapabilme, yorum yapma, nesneler ve olaylar hakkında özümsemeler yapabilmesi amacıyla çocuğun hem potansiyelini hem kapasitesini kullanması için onun aktif olmasını sağlamak gerekir.
*Çocuklara kendilerini ifade etme ve dünyayı değerlendirme özgürlüğü tanınmalıdır ve özerkliğe teşvik edilmelidirler.
*Gözlem, işitme, sebep-sonuç ilişkisi, kavramsallaştırma ve daha birçok zihinsel süreç yardımı ile çocukların fiziksel ve sosyal çevrelerinin etkilerine karşı koyacak şekilde kapasitelerini kullanmalarını sağlamak gerekir.

Çocuklara tüm bunlar için gerekli olan fırsatları sunuyoruz.

Aktif öğrenmenin ve eğitimin doğa içindeki zengin olanaklarla mümkün olduğunu, bir çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine, doğa ile içi içe olmanın önemli katkısı olduğunu benimseyen "Greenwood", çocukları doğanın tüm çeşitliliği ve olanakları ile buluşturmakta, kendilerinin elde edeceği bire bir deneyimlerle gelişimlerine destek olmaktadır.

Böylelikle kendi ideal performanslarını görüp bunun daha da iyi olmasına olanak bulacakları, liderlik özelliklerini ve özgüvenlerini geliştirebilecekleri, inisiyatif alıp karşılaştıkları bir problem karşısında çözüm üretebilecekleri, kendi stratejilerini belirleyerek hedefe ulaşabilecekleri, takım arkadaşları ile işbirliği içinde bulunabilecekleri, sosyal ortamlar kendilerine sağlıklı bir şekilde sağlanmaktadır.