EĞİTİM FELSEFEMİZ

Greenwood ailesi olarak gelecek neslin birçok değeri öğrenirken, sağlıklı, kendi ayakları üzerinde durabilen ve birçok donanıma sahip, kişisel gelişimlerini tamamlamış bireyler olarak yetişmesi gerçeğiyle de yakından ilgileniyoruz.

Büyüme sürecindeki bir çocuk, gelişimini engelleyen bir "duvar"la karşı karşıyadır. Basmakalıp, eski ve katı kurallar, güncelliğini yitirmiş kavramlar, yetişkinlerce benimsenmiş ancak anlaşılması, kavranması zor ve geçerliliğini kaybetmiş davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim metotları bu "duvar"ı oluşturmaktadır.

Gelişim sürecinde çocuk önce yaşayan toplumdaki yeni kültürel değerler ve rolleri öğrenmesi için desteklenmelidir. Daha sonra çocuk, gelişimini engelleyen ve eski değer yargılarından oluşan "duvar"la karşılaştığında bu "duvar"ı kendi kendine aşmayı başarmalıdır. Çocuk eğitimindeki amacımız programlarımızla çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşılaştığı engellerle başa çıkma yollarını bulabilmesidir.

"Reggio Emilia" yaklaşımını benimsediğimiz eğitim felsefesinde; çocukları aktif öğrenen ve kendi öğrenmelerini yönlendirebilen bireyler olarak görüyoruz. Biliyoruz ki, çocuklar yaşam deneyimlerinin çeşitliliğinden ve farklılığından; tüm algı ve duyu organları ile içinde bulundukları deneyimlerden maksimum oranda faydalanırlar. Bu yönde “çevre, öğretmenin kendisidir” anlayışı ile çocuklara zengin uyarıcılarla dolu çevre ve ortam sunuyoruz.

Çocuğun gelişimini ve yaratıcılığını engelleyen kalıplaşmış, katı, geçerliliğini yitirmiş değer yargıları ve geleneksel eğitim metotlarına karşı koyması için aktif, bağımsız, yaratıcı, gözlemci, zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel potansiyelini kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerekir.

Bu öğrenme ve yetiştirilme sürecinde eğitmenler olarak; kendimizi "pusula" olarak görmekteyiz ve çocuklarla öğrenme macerasına katılmaktayız. “Dinle, gözlemle ve harekete geç” felsefesini benimseyen grup koçlarımız ile çocukların gelişimine ve eğitimine rehberlik ediyoruz. Eğitmenin de sürekli öğrenmesinin devam ettiğine inanan ve çocuklardan öğrenen olduğu düşüncesiyle kendini sürekli geliştiren bir ekiple çalışıyoruz.