Forest School

Forest School, 3+ ve 4+ yaş grubu çocuklarını kapsar. Hafta içi her gün olan eğitim programında Reggio Emilla eğitim felsefesi uygulanır.

Temel eğitim branşlarının yanı sıra binicilik, golf, yüzme, jimnastik, doğa sporları, kampçılık ve dış mekan aktiviteleri ile zenginleştirilen bu programda çocuk “aktif öğrenen” olarak görülür ve kendi deneyimleri ile yaparak-yaşayarak öğrenmesi hedeflenir.
Uzun süreli gelişimsel program olan “Forest School” da çocuklar düzenli olarak tüm hava koşullarında orman ve doğayı ziyaret ederek kişisel gelişimlerinin yanı sıra akademik ve pratik beceriler yönünden kendilerini geliştirecek birebir deneyimler elde etme fırsatı bulurlar.

Program anadili İngilizce eğitmenler ile sürdürülmektedir.

Yapılan araştırmalarda, “Forest School” programına katılan çocukların diğer erken yaş programlarına katılan çocuklara oranlar:

-Katılımlarının ve programa devamlarının daha yüksek olduğu
-Konsantrasyon ve odaklanmalarının daha yüksek olduğu
-Fiziksel yeterlilik ve yapabilirliklerinin daha iyi olduğu
-Yaratıcı oyun kurma ve problem çözme yeteneklerinin daha gelişmiş olduğu
Tüm duyu organlarını kullanma ve katılımcı olma doğrultusunda, “Forest School” her çocuğun kendi öğrenme yolunu seçeceği ve uygulayacağı zenginlikler sunar.

AMACIMIZ

-Çocukları mutlu ve kendilerini güvende hissedecekleri ve merak uyandıracak bir alan sağlamak
-Çocukların risk alabilecekleri ve risk değerlendirmelerini kendilerinin yapabileceği doğal ortamlar sunmak
-Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve yaratıcı zekalarını geliştirmek


-Çocukların özgüven, empati, iletişim, takım çalışması, stres yönetimi, problem çözme yönlerini geliştirecek etkinlik ve doğal ortam sunmak, rehberlik etmek
-Fiziksel ve zihinsel olarak çocukları zorlayıcı ve sahip oldukları ideal performansları deneyimleyerek bir üst seviyeye çıkarabilecekleri etkinlikler sunmak ve
onları hayata hazırlamak,
-Çocuklara araştırmacı, gözlemci, çevreye ve doğaya önem veren bireyler olmaları yönünde cesaretlendirmek
-İlgi ve hayal gücünü zenginleştirici imkanlar sunmak,
-Çocukların farklı yollarla kendilerini duygu ve düşüncelerini ifade etme yönlerini çeşitlendirmek ve geliştirmek,
-Aile ve çevre ile yakın ilişkiler sağlayarak, aileyi de programa dahil ederek gelişimini desteklemek,
-Çocuğu EĞİTİM sürecine hazırlamak.

“Reggio Emilia” yaklaşımını benimsediğimiz eğitim felsefesinde çocuk aktif öğrenendir ve kendi öğrenmelerinde yönlendiricidir. Biliyoruz ki, çocuklar yaşam deneyimlerinin çeşitliliğinden ve farklılığından tüm algı ve duyu organları ile içinde bulundukları deneyimlerden maksimum oranda faydalanırlar. Doğanın çocuklara sundukları ile birlikte, öğrenme için hazırlanmış ve düzenlenmiş bir ortamda çocuklar kendi gelişim sürecinin birebir yansımasını görürler.

Çocuğun öğrenirken tüm duyularını kullandığı, ihtiyacı olan zamanın ona verildiği, kendi öğrenmesini kendi yönlendirdiği ve çıkarımlarda bulunduğu, yaratıcı ve eleştirel düşündüğü, gözlemlediği ve deneyimlediği öğrenme yolu, dünyayı ve içinde bulunduğu durumu anlamlandırmasını sağlar. “Forest School” da çocuğun birebir içinde bulunduğu durumlar ve çıkarımlar onun gelişim dönemindeki hedeflerini gerçekleştirebilmesi için olanak sağlayıp kişisel gelişimi etkilemekte ve olumlu yönde gelişimini sağlamaktadır.


Özgüven
Fiziksel ve sosyal özgüven
Takım çalışması Empati
İletişim
Strateji belirleme ve problem çözme
İnisiyatif alma ve liderlik özellikleri
Stres yönetimi
Sorumluluk duygusu
Motivasyon
Konsantrasyon

ATÖLYELER

Çocuk atölyeleri 5, 6, 7, 8 yaş grubu çocukları kapsar. Seçilen atölyeler haftada 1 gün olur 4 hafta boyunca devam eder. Seçilen atölyede 6-8 kişilik gruplar ile hafta içi 17.00 – 18.00 saatleri arasında uygulanır. Küçük Bilim Adamları, Küçük Aşçılar, Müzik & Hareket ve Yaratıcı Drama atölye etkinliklerinden oluşur.

OYUN GRUBU

Oyun grubu 16-24 aylık ve 24-36 aylık çocuklar için iki ayrı grupta sürdürülür. 16-24 ay grubu Salı - Perşembe saat 09.30 - 12.00 saatleri arasındadır. 24-36 ay grubu Pazartesi-Çarşamba-Cuma saat 09.00 -12.00 saatleri arasındadır. Dikkat süreleri en fazla 10-15 dakika olan bu yaş grubu öğrencilerin bulundukları zaman dilimi aktif ve eğitici geçer; çocukların sosyalleşme sürecine grup çalışmaları ile destek olunur. Program halka zamanı, dokunarak öğrenme, sanat etkinliği, bilim atölyesi, dans, müzik ve hareket, kavram çalışmaları, keşfetme ve drama aktivitelerinden oluşur. Golf, binicilik ve doğa sporları öğrencilerimizin deneyimleyeceği diğer aktivitelerdir. Aktiviteler program dahilinde dönüşümlü olarak uygulanır.

ÖRNEK PROGRAM

09.30 - 09.45 : Free Play & Welcome
09.45 - 10.00 : Gross Motor Activities & Physical Education
10.00 - 10.15 : Sensory Play
10.15 - 10.20 : Transition
10.20 - 10.35 : Art Activities
10. 40 - 10.55 : Snack Time
10.55 - 11.15 : Music & Movement
11.20 - 11.30 : Science Activities
11.30 - 11.50 : Outdoor Activities
11. 50 - 12.00 : Tidy Up & Evaluation

Muvaffakatnameyi okudum, onaylıyorum *