HATİCE KILIÇ

(OPERASYON DİREKTÖRÜ YRD.)

(Boğaziçi Üniversitesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Onur Derecesi) Lisans eğitimi sırasında aldığı bir yıllık “Yaratıcı Drama” eğitimiyle çocukların psikolojik gelişimlerinde ve eğitim süreçlerinde yaratıcılığın ve drama aktivitelerinin önemini benimsemiştir.

Sosyo-Duygusal Eğitim Seminerine katılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü bünyesinde Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda bir yıl süreyle gönüllü olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığı Akran Rehberliği eğitiminin bir parçası olarak bu alanda gönüllü akran danışmanlığı yapmıştır. Özel bir dershanede Psikolojik Danışman ve Eğitim Danışmanı olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde organizasyon ve yürütmede aktif rol almış ve kongrede verilen eğitimlere katılmıştır. Örgün bir eğitim kurumunda danışmanlık stajı yapmış ve bu stajı sırasında “Çocuklar Arasında Akran Dayanışmasını Artırma ve Zorbalığı Önleme” üzerine kendi geliştirdiği psiko-eğitimsel programını uygulamıştır. Bu süreçte danışmanlık ve eğitim anlayışını, sağlıklı bir psikolojik gelişimin yaratıcılığın çevre tarafından teşvik edildiğinde gerçekleşebileceği, düşüncesi üzerine kurmuştur. Greenwood bünyesinde PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ) çalışmalarını sürdürmektedir.