MUVAFFAKATNAME


Sayın velilerimiz programımıza kaydını gerçekleştirdiğiniz öğrencilerimiz için ödemeyi yapmış olduğunuz gün itibariyle programa kesin kayıt işlemi gerçekleştiğinden aşağıda yer alan tüm kuralları ve muvaffakatnameyi aksini tarafımıza kampımızın başlangıç tarihinden önce yazılı olarak
bildirmediğiniz taktirde beyan ve kabul etmiş olmaktasınız.

KATILIMCI MUVAFFAKATNAMESİ

Ön Kayıt Formunda Adı, Soyadı ve TC Kimlik Numarasını belirttiğim Summer Day Camp Programına katılmasını istediğim katılımcının velisi olarak, Summer Day Camp Programı içerisinde yer alan Golf, Tenis, Binicilik, Yüzme, Basketbol, Doğa Sporları, İp Parkurları, Sportif Tırmanış, Kampçılık, Ekoloji, Eskrim, Cimnastik, Dans, Bilim Atölyesi, Ritim Atölyesi, Aşçılık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Orman Evi English Fun Club, Kidsville ( Şişme Oyun Parkı) atölye çalışmalarına, etkinliklerine ve spor aktivitelerine katılmasında herhangi bir sakınca olmadığını beyan eder, tüm bu aktiviteleri denemesine ve yapmasına muvaffakat ettiğimi beyan ve kabul ederim.

Summer Day Camp Programına katılmasını istediğim velisi olduğum katılımcının, Golf, Tenis, Binicilik, Yüzme, Basketbol, Doğa Sporları, İp Parkurları, Sportif Tırmanış, Kampçılık, Ekoloji, Eskrim, Cimnastik, Dans, Bilim Atölyesi, Ritim Atölyesi, Aşçılık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Orman Evi English Fun Club, Kidsville ( Şişme Oyun Parkı) atölye çalışmalarına, etkinliklerine ve spor aktivitelerini gerçekleştirmesinde, yapmasında, denemesinde engelleyici katılımcının herhangi bir sağlık problemi ve engeli olmadığını var ise de bu hususta GREENWOOD CAMP Yönetimini bilgilendirdiğimi beyan eder, aksi takdirde bildirmediğim sağlık problemlerinde dolayı katılımcının mağduriyetinden GREENWOOD CAMP Yönetimini sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim. Summer Day Camp Programı bünyesinde yer alan, Golf, Tenis, Binicilik, Yüzme, Basketbol, Doğa Sporları, İp Parkurları, Sportif Tırmanış, Kampçılık, Ekoloji, Eskrim, Cimnastik, Dans, Bilim Atölyesi, Ritim Atölyesi, Aşçılık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Orman Evi English Fun Club, Kidsville ( Şişme Oyun Parkı) atölye çalışmalarının, etkinliklerin ve spor aktivitelerinin belirli oranda riskleri olduğunu biliyor, ve bunları bilerek tüm bu atölye çalışmalarına etkinliklere ve spor aktivitelerine aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece katılmasını beyan ve kabul ederim.

Greenwood Camp katılımcılarını koruma, kollama , gözetme sorumluluğunu bilmekte ve belli bir disiplin içerisinde çalışmalrını sürdürmektedir. Summer Day Camp Programı bünyesinde yer alan, Golf, Tenis, Binicilik, Yüzme, Basketbol, Doğa Sporları, İp Parkurları, Sportif Tırmanış, Kampçılık, Ekoloji, Eskrim, Cimnastik, Dans, Bilim Atölyesi, Ritim Atölyesi, Aşçılık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Orman Evi English Fun Club, Kidsville ( Şişme Oyun Parkı) atölye çalışmalarının, etkinliklerin ve spor aktivitelerinin risklerini bildiğim üzere aktiviteler esnasında oluşabilecek kazalardan ve yaralanmalardan dolayı GREENWOOD CAMP Yönetimini sorumlu tutmayacağımı beyan ve kabul ederim.

KAMP KURALLARI

1- Golf, Tenis, Binicilik, Yüzme, Basketbol, Doğa Sporları, İp Parkurları, Sportif Tırmanış, Kampçılık, Ekoloji, Eskrim, Cimnastik, Dans, Bilim Atölyesi, Ritim Atölyesi, Aşçılık Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Orman Evi English Fun Club, Kidsville ( Şişme Oyun Parkı) atölye çalışmalarını, etkinliklerini ve spor aktivitelerini kapsayan katılımcının kişisel gelişimini amaçlayan Yaz Spor Kampı aşağıda “SUMMER DAY CAMP” olarak anılacaktır.

2- Katılımcı velisi, SUMMER DAY CAMP’te 09.00-15.30 saatleri arasında veli görüşmelerinden sorumlu olan personele (212) 239 70 10 / 1484 veya (505) 723 58 49 nolu numaralardan ulaşabilir ve gerekli bilgi, istek ve öneri paylaşımında bulunabilir. 09.00-15.30 saatleri arasında görevli personel dışında Summer Day Camp direktörü ve görevli grup koçları ( Çocuklardan sorumlu olduklarından dolayı ve genel grup düzenlerinin ve akışının bozulmaması için) telefon veya sözlü olarak kamp düzenin akışını bozacak şekilde rahatsız edilemez. Gerekli bilgiler görevli personel tarafından SUMMER DAY CAMP direktörü ve görevli grup koçları ile paylaşılır.09.00-15.30 saatleri dışında kamp direktörü gerekli konularda bilgi paylaşımı için aranabilir.

3- Katılımcı velisi, grup koçlarının iletişim bilgilerini alıp kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanamaz. 09.00-15.30 saatleri dışında görevli grup koçları ile görüşmeler kamp direktörü üzerinden yapılır.

4- Katılımcı velisi, katılımcı ile ilgili özel husuları info@greenwoodcamp.com mail adresi yolu ile SUMMER DAY CAMP görevli personeli ile paylaşmalıdır.

5- Katılımcının, SUMMER DAY CAMP kurallarına uymayarak SUMMER DAY CAMP'in huzurunu bozması ve arkadaşlarına fiziksel olarak zarar vermesi durumunda, yapılan uyarılara rağmen tutum ve davranışlarında herhangi bir değişiklik yoksa, GREENWOOD CAMP Yönetimi'nin katılımcıyı programdan uzaklaştırılmak üzere almış olduğu bu karara itiraz edilemez.

6- Katılımcı velisinin, SUMMER DAY CAMP kurallarına uymayarak, genel akışı ve düzeni bozacak tutum ve davranışlarından dolayı, GREENWOOD CAMP Yönetimi katılımcıyı programdan uzaklaştırma hakkına sahiptir.

7- Katılımcı hakkında doldurulan Sağlık Bilgi Formunda katılımcı velilerimizin eksik veya yanlış bilgi vermesi durumunda doğabilecek sağlık problemlerinden GREENWOOD CAMP Yönetimi sorumlu tutulamaz.

8- SUMMER DAY CAMP her dönem belirli kontenjanlar ile katılımcı alan özel bir programdır. Katılımcı velimiz, kontenjan doğrultusunda yaptığı ödeme ile kesin kaydını gerçekleştirmiş olur. Yapılan kesin kayıt ve ödeme GREENWOOD CAMP Yönetimi tarafından, fors-major (yangın, afet, deprem, sel vb.) ve/veya sağlık problemlerinden kaynaklanmayan, katılımcının faaliyetten ayrılma talebinde, katılımcı velimiz kontenjan hakkından ötürü ödemeyi geri isteme talebinde bulunamaz.

9- Yukarıda adı geçen katılımcının, programda fotoğraflarının çekilmesini ve bu fotoğrafların GREENWOOD CAMP tarafından basılı ve görsel yayınlarda bedelsiz olarak kullanılmasını kabul etmekteyim.

10- Katılımcının, SUMMER DAY CAMP'te kaybettiği giysilerden ayrıca GREENWOOD CAMP Yönetiminin haberi olmadan kampa getirdiği elektronik eşyaların kaybolmasından dolayı doğacak mağduriyetten GREENWOOD CAMP Yönetimi sorumlu tutulamaz. Katılımcının Kayıp Eşyaları Housekeeping Departmanına teslim edilmektedir. Kayıp eşya takibinin Housekeeping Departmanı ile yapılmaktadır.

11- Eksik gönderilen ve uygun olmayan kıyafetten dolayı katılımcının branşa alınmamasından GREENWOOD CAMP Yönetimi sorumlu tutulamaz.

12- Katılımcı velisi, 09.00-15.30 saatleri içindeki genel akışta branşlar esnasında katılımcıyı ziyaret edemez ve ona müdahale edemez. Gerekli görüşme talebi katılımcı veli tarafından görevli personele bildirilerek katılımcı ile veli uygun bir yerde görüştürülür. 09.00-15.30 saatleri arasında SUMMER DAY CAMPToplanma alanına giremez, toplanma alanı dışında uygun bir yerde bekleyebilir.

13- Katılımcı velisi, eğer katılımcının servis kullanmasını istiyorsa bunu servis görevlisine, açık adreslerini bildirerek belirtmelidir. Bu durumdan doğabilecek mağduriyetten Greenwood Camp yönetimi sorumlu değildir.

14-Katılımcı velisi, Kayıt - Sağlık Formunu Summer Day Camp başlamadan önce en geç son cuma günü gününe kadar görevli personele imzalanmış bir şekilde teslim etmeyi, Kayıt Formu görevli personele ulaşmamış katılımcının kaydının geçersiz olacağını kabul etmiştir.

15-Katılımcı velisi, GREENWOOD CAMP Yönetimi tarafından, fors-major (yangın, afet, deprem, sel vb.) ve/veya sağlık problemlerinden (Katılımcının sağlık problemi GREENWOOD CAMP Yönetimi tarafından belirtilen sağlık kurumlardan alınan sağlık raporu ile geçerli olacaktır) kaynaklanmayan; katılımcının programa gelmediği günlerin ve branş saatlerinin telafisinin farklı bir saat ve dönem içinde telafi edilmesini talep edemez.

16- Servis kullanacak katılımcı velileri, katılımcıyı belirtilen saatte belirtilen yerde bulundurmayı kabul eder. Aksi durumda diğer öğrencilerin belirtilen saatte alınmasını geciktirmemek için servis bekleme yapmayacaktır. Katılımcının belirtilen adresten başka bir adrese bırakılmasını talep edemez. Servis düzenleri ile ilgili yapılacak bu değişiklik ve geç kalma vb. doğabilecek mağduriyetten Greenwood Camp sorumlu tutulamaz.